GENEL SAĞLIK

DİYABET BELİRTİLERİ VE TANI KRİTERLERİ

Diabetes mellitus yani şeker hastalığı(diyabet) kan glikoz düzeyinin aşırı miktarda yükselmesiyle kendini gösteren metabolik bir rahatsızlıktır. Kandaki glikoz miktarının ayarlanmasında görevli hormon insülin pankreasın beta hücrelerinden salgılanmaktadır. Tip 1 diyabette, pankreas beta hücrelerinin hasarına bağlı olarak ortaya çıkan İnsülin yetersizliği vardır. İnsülin üretiminde sorun olduğu için bu hastalar günlük enjeksiyonlarla insülin eksikliğini tamamlarlar. Çoğunlukla çocukları etkilediği için tıp 1 diyabete çocukluk çağı diyabeti de denilmektedir.

Tip 2 diyabette, insülin duyarlılığında azalma ya da insülin etkisine karşı bir direnç söz konusudur. Bunun sonucunda da insülinin üretilmesi ve salgılanmasında azalma meydana gelir. Zaman içinde insülin üretilmesi ve salgılanması tamamen durabilir. Riski azaltmak için beslenme ve fiziksel aktiviteye önem gösterilmelidir.

Gestasyonel diyabet, gebeliğe bağlı olarak gelişen diyabettir. Tip 2 diyabete benzer özellikler gösterir. Gebelik boyunca takip edilmelidir. Çoğu zaman doğumdan sonra ortadan kalkar.

Diyabet Belirti ve Bulgular

Diyabette en temel belirti bulgular;

  • Poliüri( çok idrar yapma)
  • Polidipsi (aşırı susama)
  • Polifaji(aşırı yemek yeme)
  • Görmede bulanıklık
  • Uyku hali
  • Kilo kaybı.

Tanı Kriterleri

  • Açlık plazma glikozu(Açlık kan şekeri)

En az 8 saat aç kalma sonrası kan glikoz düzeyinin ölçülmesidir. 100mg/dl altında olması normal kabul edilir.100-125 mg/dl aralığı diyabet öncesi, 126mg/dl ve yukarısı ise diyabet olarak teşhis edilir.

  • Rastgele plazma glikoz ölçümü

Günün herhangi bir zamanında rastgele kan şekeri ölçümü yapılmasıdır.200 mg/dl ve üzerindeki değerler diyabet olarak nitelendirilir. Ancak başka bir gün ikinci bir test daha yapılmalıdır.

  • HbA1c ölçümü

HbA1c kandaki glikozun eritrositlerde bulunan hemoglobin ile etkileşmesi sonucu oluşur. Hemoglobin kanda oksijen taşınmasını sağlayan bir proteindir. Kan glikoz düzeyi arttıkça HbA1c de artar. Son üç aylık dönemdeki kan glikoz düzeyini belirlemede yardımcı olur. %6,5 veya daha yüksek olması diyabet olarak nitelendirilir.

  • Oral glikoz tolerans testi(OGTT)

Açlık kan şekeri ölçümü yapıldıktan sonra kişiye içinde glikoz bulunan sıvı içirilir. 2 saat sonra kan şekeri ölçümü yapılır. 140 mg/dl den küçük değerler normal kabul edilir. 140-199 mg/dl aralığı diyabet öncesi olarak değerlendirilirken 200 mg/dl ve üzeri değerler diyabet olarak yorumlanır. Daha sonra başka bir gün bu test tekrarlanabilir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu